Zdravstveni zavod ZSO OBALA, zdravstvene storitve d.o.o. je bil ustanovljen leta 2____ v Kopru z namenom omogočiti ljudem boljše zdravstvene storitve v Čim krajšem Času in poskrbeti za izboljšanje zdravja v lokalnem okolju z delom na področju primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstva. Sodeluje pa tudi z drugimi strokami in se navezuje s supervizijo, mediacijo ter vzgojo in izobraževanjem. Eden od temeljnih principov delovanja je poudarek na odnosu pacient – zdravstveni delavec, ki tako pacienta postavlja v enakopraven položaj.

Zavod, ki ima sedež v Kopru, sodeluje tudi z drugimi javnimi in zasebnimi zavodi. Na slovenski obali izvaja zdravstveno varstvo na javnih prireditvah in sodeluje pri organiziranju reševanja nekaterih zdravstvenih problematik (predolge čakalne dobe, premestitve pacienta iz ene v drugo ustanovo, organizacija zdravljenja v tujini …) ter izvajanju nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozov doma in v tujini.

V zadnjem času se je povečalo povpraševanje tudi po sanitetnih, nenujnih in nujnih prevozih pacientov. V skladu s tem širimo našo ponudbo tudi na to področje, pri čemer ves čas skrbimo za visoko strokovno in etično raven svojega dela.